Jump to content

Phỏng vấn tân vô địch WBC châu Á hạng siêu ruồi

By xứ việt, 11/24/2017
  • 540 views
  • 1 comment

Thùy Linh của BBC Tiếng Việt phỏng vấn nhà tân vô địch WBC Châu Á hạng siêu ruồi Trần Văn Thảo và Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Trần Minh Tiến

Recommended Comments

CommentsIP.Board Videos by DevFuse

×
×
  • Create New...