Jump to content

LIVE LS Hoang Duy Hung tu Hoa Ky ve Vietnam

By xứ việt, 12/04/2019
  • 492 views
  • 1 comment

Recommended Comments

Comments

Nhà thương hết số Trời định dứt

Khó lòng cho Đại Đức Ấn Quang
Vì Toàn một thứ hổ lang
Tìm phương đưa đến con đường lợi danh .
 
Thu phân đến giựt giành đỗ máu
Áo cà sa đánh tráo nhơn sanh
Quạ đen nghe thấy mùi tanh
Kên kên gọi đến đễ giành miếng ăn .
 
Rồi lại thấy thầy tăng lố dạng
Áo hoàng bào thấp thoáng hồi quê
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Làm nên sách lượt đề huề bắc nam .
 
Rồi lại thấy cờ Tam phất phới
Khương Tữ Nha đắc lợi ngư ông
Thiên cơ xoay chuyễn giáp vòng
Việt Nam dứt nạn thoát vòng lệ nô .
 
ĐHP
vuonthotaongo.org
Link to comment


IP.Board Videos by DevFuse

×
×
  • Create New...