Jump to content

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM & ĐẠI ĐẠO | Quốc Sĩ TRỊNH QUỐC THẾ & NGUYỄN NGỌC NƯƠNG (Tập 6, 12/06/2019)

By xứ việt, 12/06/2019
  • 512 views
  • 1 comment

Recommended Comments

Comments

Tàng lang sa đất

Tàng lang bay mất
Quan tiền cất
Quan Phật ra
Quan ta ra Huế
Hoàng Đế lên ngôi
Cường Đễ phản hồi
Cao Đài Quốc Đạo
Người tu hung bạo
Kẻ thế hiền lành
Đảng cộng tung hoành
Sài Thành hết gạo
Lộn lạo, thây chết đầy đồng
Thảm thương mười phần hết bảy
Trẻ già trai gái
Lạc mẹ khóc cha
Trời mở Long Hoa
Bình dương sóng dậy
Nhật , Tàu, Anh, Mỹ
Đánh nhau lung tung
Đá nỗ lạnh lùng
Chung vô chiến hạm
Anh, Nga đụng chạm
Ngựa đá ra đời
Nhà Nam xuất tướng
Trạng Trình làm trưởng
Ngựa đá cỡi bay
Mới yên trong ngoài
Nhằm năm Mậu Tý
Các nước tiểu bang
Tranh nhau qui hàng
Tung hô dậy đất
Nhà Nam lập quốc
Rõ Đạo cao thâm
Trời Nghêu đất Thuấn .
 
ĐHP
vuonthotaongo.org
Link to comment


IP.Board Videos by DevFuse

×
×
  • Create New...