Sign in to follow this  
Followers 0
xứ việt

Nó lú nó làm tổng bí thư, ta không lú thì ta ở... tù!

1 post in this topic

nguye%25CC%2582%25CC%2583n%2Bphu%25CC%2581%2Btro%25CC%25A3ng-co%25CC%2582n%2Ban%2Bno%25CC%2581n%2Bco%25CC%2582%25CC%2581i-danlambao.jpg
Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng" - Trọng lú
Tro%25CC%25A3ng%2Blu%25CC%2581%2Bva%25CC%2580%2BMe%25CC%25A3%2BNa%25CC%2582%25CC%2581m-Danlambao.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dân làm báo)
 
 
 
 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Sign in to follow this  
Followers 0